Požadavky na místnosti pro vany SPA

1. POŽADAVKY NA MÍSTNOST PRO VANY SPA

Místnost pro vanu by měla mít:

 • odpovídající velikost
 • dostatečně velké dveře, aby jimi vana prošla
 • odtok vody z podlahy
 • větrání
 • zcela vodorovnou podlahu
 • dostatečnou nosnost

Při volbě místnosti pro vanu SPA byste měli přihlížet k těmto podmínkám:

 • místnost nesmí být příliš malá; místnost je potřeba vybrat podle délky a šířky vany plus minimálně 1 m pro případ umístění zařízení pod vanou a přístup k nim
 • pokud nelze vanu zapustit do podlahy, musí být výška místnosti vyšší než standardní (celková výška vany SPA je přibližně 1 m) a minimálně 3 metry
 • pokud je potřeba nádrž na přepadovou vodu (pouze u modelů s přepadovým odtokem), musí být koupelna adekvátně větší

Dveře

Minimálně rozměry dveří závisí na rozměrech v technických výkresech jednotlivých modelů. Velikost dveří by se měla počítat následovně:

 • rozměr A – 110 cm; vana na kostře plus 10 cm
 • rozměr B – menší z obou rozměrů (výška nebo šířka), plus 10 cm

Příklad: vana OLIVIA SPA s přepadovým odtokem
Minimální velikost dveří
rozměr A: 106 cm (na výkrese) plus 10 cm = 116 cm
rozměr B: 248 cm (na výkrese) plus 10 cm = 258 cm.
Pro pronesení vany stačí minimální otvor 116 x 258 cm.

Odtok vody

V podlaze musí být odtok napojený na kanalizační síť, aby nedošlo k zatopení místnosti. Je možné vybudovat kanál mezi prostorem pod vanou a napojením odtoku v místnosti s cirkulačním systémem. Pokud je nádrž na přepadovou vodu v místnosti s vanou, je nutné instalovat pouze jedno nouzové napojení odtoku pro vanu SPA a nádrže na přepadovou vodu.

Větrání

Koupelna musí být vybavena účinným větráním. Pro udržení suchých zdí a stropu by měl stačit kondenzátor páry zajišťující stabilní vlhkost v místnosti. Pokud je v budově klimatizace, není kondenzátor páry nutný.

Vodorovná podlaha

Vana má omezenou možnost regulace vodorovné pozice, proto je co nejpřesnější vodorovnost podlahy nezbytná pro správnou pozici přepadového odtoku a správné otékání vody. Rozdíl úrovní na celé ploše vany by neměl přesáhnout 1 cm.

Nosnost

Vana SPA naplněná vodou a s maximálním počtem osob může vážit 2 až 3 tuny v závislosti na konkrétním modelu. Celou hmotnost nesou nohy kostry a podpůrné prvky přepadového odtoku.

2. MÍSTNOST S CIRKULAČNÍM SYSTÉMEM

Místnost s cirkulačním systémem pro vanu SPA by měla mít

 • odpovídající velikost
 • dostatečně velké otvor, aby jimi šlo zařízení pronést
 • výkonný přívod elektrického proudu
 • přívod vody
 • odtok vody
 • větrání
 • vodorovnou podlahu
 • dostatečnou nosnost podlahy

Při volbě místnosti s cirkulačním systémem vany SPA byste měli přihlížet k těmto podmínkám:

 • místnost s cirkulačním systémem nesmí být příliš malá a musí být dostatečně velká, aby se do ní vešlo:
 • paleta 100 x 150 cm s cirkulačním systémem
 • přepadová nádrž 140 x 80 cm, vysoká 140 cm
 • 2 chemické nádrže pro automatickou dezinfekci
 • pískový filtr o průměru 75 cm ve výšce 130 cm a 120 cm ve výšce 200 cm (standardní průměr 75 cm; pro případ očekávaného velmi vysokého zatížení možno objednat filtry o průměru 91 cm nebo 120 cm)
 • místnost musí být dostatečně velká, aby umožňovala snadný přístup pro případné servisní opravy výše uvedených zařízení

Dveře

Minimální rozměry dveří v místnosti s cirkulačním systémem musí odpovídat velikostem největších součástí cirkulačního systému, konkrétně pískového filtru a přepadové nádrže.

Přívod elektrického proudu

Místnost s cirkulačním systémem musí mít trojfázový elektrický přívod. Kabel do místnosti s cirkulačním systémem musí být napájen přes 30 A jistič. Přívod elektrického proudu musí dodávat 18 kW pro vanu SPA OLIVIA pro 6 osob a 14kW pro ostatní vany SPA pro 4 osoby.

Přívod vody

Místnost s cirkulačním systémem musí mít 2 přívody vody, jeden pro plnění vany a druhý pro dodávání vody do cirkulačního systému.

Napojení na kanalizaci

Místnost s cirkulačním systémem musí být vybavena s odtokem v podlaze napojeným na kanalizaci (pro vypouštění soustavy a čištění pískového filtru). Podlahový odtok slouží pro odvod vody z podlahy místnost s cirkulačním systémem (při údržbě nebo poruše), může jít o běžný podlahový odtok o průměru 50 mm. Vysoký tlak vody při vypouštění vyžaduje instalaci přímého napojení (o průměru 63 mm) z filtru do vypouštěcího potrubí. Pokud by toto připojení sloužilo i jiným odtokům, voda by se při vypouštění dostala i do ostatních přípojek.

Větrání místnosti s cirkulačním systémem

Místnost s cirkulačním systémem musí být dostatečně odvětraná kvůli ochlazování všech součástí. Správně fungující větrání zajišťuje účinný a dlouhodobý provoz motorů.

Vodorovná podlaha

Vodorovná podlaha není tak důležitá jako v koupelně, avšak zvyšuje účinnost a životnost motorů a správné fungování čidel v přepadové nádrži.

Nosnost

Vybavení v místnosti s cirkulačním systémem není tak těžké jako samotná vana SPA. Nejtěžší součástí je přepadová nádrž, jejíž hmotnost dosahuje za běžných podmínek asi 700 kg.

Konstrukční schéma vany SPA

schema vany SPA

 1. odvod přepadové vody – 110 mm
 2. přepadový odtok
 3. vzduchová a vodní tryska
 4. hliníková kostra
 5. přívod filtrované vody do vany – 63 mm
 6. přívod vzduchu – 50 mm
 7. odvod vzduchu
 8. přípojka k hydromasážnímu čerpadlu (voda do čerpadla) – 63 mm
 9. přípojka k hydromasážnímu čerpadlu (voda z čerpadla) – 63 mm
 10. 10 halogenové osvětlení